ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านประจำไม้ อำเภอทองผาภูมิ ย้ำ!!! สร้างความปลอดภัยในโรงเรียนหารือร่วมอปค. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านประจำไม้ อำเภอทองผาภูมิ ย้ำ!!! สร้างความปลอดภัยในโรงเรียนหารือร่วมอปค.


นายสมหมาย โมฆรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายเจนวิทย์ จงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมมานุสรณ์ และนางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านประจำไม้ อำเภอทองผาภูมิ เพื่อพบปะพูดคุยกับคณะครูให้กำลังใจการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา เน้นย้ำนโยบายความปลอดภัยในโรงเรียน ทั้งความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์การที่เกิดขึ้น 


พร้อมพูดคุยกับ นายปฐม แหนกลาง รองนายก อบต.ห้วยเขย่ง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมวางมาตรการป้องกัน และช่วยเหลือเพื่อนครูในการเผชิญกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อีกทั้งการเชิญชวนครูเข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วนทุกเข็ม การมอบนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น และการพาน้องกลับห้องเรียน รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสู่การแก้ไขอย่างทันท่วงที และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในปีการศึกษาต่อไปภาพ/ข่าว : น.ส.วรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น