เนเธอร์แลนด์ จัดงาน ความงามแห่งพฤษชาติ 10 ปีมีครั้ง The International Horticultural Expo (Expo 2022 Floriade Almere) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

เนเธอร์แลนด์ จัดงาน ความงามแห่งพฤษชาติ 10 ปีมีครั้ง The International Horticultural Expo (Expo 2022 Floriade Almere)


เนเธอร์แลนด์ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (The International Horticultural Exposition) ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่างาน Floriade เป็นงาน EXPO ระดับ A1 กำหนดจัดงานทุก 10 ปี โดยในปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) กำหนดจัดงาน EXPO 2022 Floriade Almere ครั้งที่ 7 ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยในปีนี้ประเทศไทย นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองแห่งอนาคต คำขวัญ คือ Go Greener และมีแนวคิดย่อย จำนวน 4 แนวคิด ได้แก่ สีเขียว (Green) อาหาร (Food) พลังงาน (Energy) และสุขภาพที่ดี (Healthy)


1) Greening the city การเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
2) Feeding the city การพัฒนาการจัดหาอาหาร การผลิตอาหารอย่างยั่งยืนโดยเมืองและเพื่อเมือง
3) Energizing the city การจัดหาแหล่งพลังงานอัจฉริยะที่มีความยั่งยืนมากขึ้น
4) Healthying the city การมีสุขภาพที่ดีในเมืองที่ดี


ประเทศไทย ได้มีการกำหนดแนวคิดหลักในการเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็น “TRUST Thailand” ความเชื่อมั่นประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ประเทศไทย เกิดความเชื่อมั่นประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร อาหาร ตลอดจนการท่องเที่ยว นำเสนอด้วย Key word “เป็นที่นิยม (Trendy) เข้าถึงง่าย (Reachable) ใช้ประโยชน์ได้ (Utility) อย่างปลอดภัย (Safety) /ยั่งยืน (Sustainability) และใช้เทคโนโลยี (Technology)” และ Sub-Theme คือ 3S : Safety Security and Sustainability ตลอดจนใช้ BCG และ Smart City


ภายในงานประกอบด้วย สวนพฤกษชาติ การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีพืชสวนของเนเธอร์แลนด์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น งานศิลปะ ดนตรี เป็นต้น การนำเสนอสินค้าจากประเทศต่าง ๆ การเจรจาธุรกิจ เป็นต้น

เนื่องจากแนวคิดหลักของงาน Expo 2022 Floriade Almere คือ “Growing Green Cities” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเมืองแห่งอนาคต การเข้าร่วมงานของประเทศไทยจึงเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความก้าวหน้าในเรื่องนวัตกรรมด้านอาหารและสินค้าเกษตรของไทย การพัฒนากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและคุณภาพของไทยอย่างยั่งยืนสู่การรับรู้ของผู้เข้าชมงาน จำนวนกว่า 2 ล้านคน จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก


และเพื่อแสดงถึงความพร้อมของไทยทั้งภาคบริการ และภาคการเกษตรของไทย รวมทั้งความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของไทย เผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน วิถีชีวิต วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 9 ตุลาคม ณ ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandfloriade2022.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad