บำรุงราษฎร์ ประกาศทิศทางดำเนินงานในปี 2565 พลิกโฉมการแพทย์แห่งอนาคต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

บำรุงราษฎร์ ประกาศทิศทางดำเนินงานในปี 2565 พลิกโฉมการแพทย์แห่งอนาคต


ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำทีมผู้บริหารและทีมแพทย์ ร่วมประกาศทิศทางการดำเนินงานปี 2565 พร้อมก้าวสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Smart Healthcare 5.0 เพื่อการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ โดยคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ รวมถึงการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและโรคซับซ้อนได้อย่างครอบคลุมทุกโรค โดยจะมุ่งเน้น 2 ส่วนสำคัญคือ 1) Robotic Surgery Center การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบดาวินซีเข้ามาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยหลายระบบอวัยวะให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ 2) Genetic Testing การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิด ทำให้สามารถป้องกันโรคเชิงรุกได้ ในงานแถลงข่าว Bumrungrad: Shifting the Future of Healthcare ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

2. รศ.นพ. ทวีสิน ตันประยูร ประธานปฏิบัติการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

3. คุณนภัส เปาโรหิตย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

4. ศ. คลินิก นพ. อนุศักดิ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

5. ผศ. นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและเวชพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น