ผู้ว่าฯ สัญจร สำนักงบประมาณกทม. เดินหน้านโยบาย Zero-Based Budgeting กำชับใช้นวัตกรรมเพื่อลดการใช้เอกสาร - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯ สัญจร สำนักงบประมาณกทม. เดินหน้านโยบาย Zero-Based Budgeting กำชับใช้นวัตกรรมเพื่อลดการใช้เอกสาร


เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครว่า สำนักงบประมาณฯ มีความสำคัญเพราะเป็นการควบคุมด้านรายจ่ายของกรุงเทพมหานครเพื่อนำรายได้ไปทำประโยชน์ให้กับประชาชน ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของการเตรียมงบประมาณปี 2567 และการทำงบเพิ่มเติมกลางปี ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จริง ๆ แล้วหัวใจสำคัญคือเรามีการใช้นโยบายหลายด้านมาปรับเรื่องของงบประมาณ เช่น การทำเรื่อง Open Data หรือเปิดเผยงบประมาณให้ประชาชนเห็น ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้ว งบประมาณที่เสนอเข้าสภากทม. ก็มีการเปิดเผยประชาชนเห็น เพื่อจะได้ช่วยกันดูและให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ได้ปรับระบบงบประมาณเป็นแบบ Zero-Based Budgeting หรือ การจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นของโครงการ


ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงบประมาณแบบ Zero-Based Budgeting ว่า จากเดิมเวลามีงบประมาณจะเป็นงบประมาณที่กำหนดไว้แล้วให้แต่ละเขต แต่ละสำนักใส่ตัวเลขว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร มีรายการกำกับไว้ แต่ตอนนี้ให้ไปทบทวนสิ่งที่ทำต่อ ๆ กันมาว่าแต่ละรายการยังมีความจำเป็นหรือจะยกเลิก คือไม่ต้องทำเพราะว่าทำต่อ ๆ กันมา แต่คงทำในเฉพาะบางส่วนก่อน ก็จะทำให้เราสามารถประหยัดงบประมาณไปได้พอสมควร บางโครงการที่เคยตั้ง ๆ ต่อกันมา ปีนี้บางโครงการอาจจะไม่ตั้งหากไม่จำเป็น และให้มีการทบทวนในทุกรายการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใช้เอกสารต่าง ๆ ในส่วนนี้คงเป็นตัวหนึ่งที่พยายามใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น


ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ตัวงบประมาณ กทม.ไม่มีปัญหาอะไรมาก อาจจะมีเรื่องที่มีโครงการที่ทางรัฐบาลตกลงว่าจะมีการช่วยเหลือกันบางโครงการ เช่น โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ซึ่ง ครม. มีมติให้แบ่งงบประมาณคนละครึ่ง 50-50 แต่พอผ่านในสภาใหญ่บางส่วนก็ถูกตัด กทม.จึงต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ อาจจะต้องทำจดหมายแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย ว่าเรายังต้องการเงินสนับสนุนตามข้อตกลงเดิมอยู่ แต่ถ้าไม่ได้คงต้องออกไปเองก่อน และต้องพยายามทวงถามต่อไป รวมทั้งภาษีต่าง ๆ อาทิ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งก็ยังได้คืนมาไม่ครบที่รัฐบาลหักไป โดยภาพรวมก็เป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีแนวคิดจะใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงการทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น● สร้างขวัญกำลังใจ ให้ความสำคัญ ผ่านมื้อกลางวันกับตัวแทนสำนักงบประมาณฯ

วันเดียวกันนี้ เวลา 12.00 น. ก่อนการประชุมรับฟังการดำเนินงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครในกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมรับประทานอาหารกับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้มีความขยัน ตั้งใจทำงาน และมีจิตสาธารณะ ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เฉกเช่นเดียวกับกิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจรไปยังสำนักและสำนักงานเขตที่ผ่านมา เพื่อตอกย้ำการให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้พูดคุย สอบถาม และรับฟังปัญหาทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ กับผู้ว่าฯ ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้หาแนวทางในการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงานอีกด้วย
สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 6 คน ที่ได้เป็นตัวแทนร่วมโต๊ะอาหารมื้อเที่ยงกับผู้ว่าฯ ชัชชาติในวันนี้ ได้แก่ นางวรรณมาศ สมัครกิจ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ นางสาวสุธาทิพย์ ศิริเรือง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 2 นางสาวเพ็ญพิมล หกสุวรรณ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ นางสาวจุฑาทิพย์ จตุราภากุล นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ นายมาวิน ม่วงมา นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และนางจรีพร ชมานนท์ พนักงานพิมพ์ ส 4 โดยเมนูอาหารประกอบด้วย ข้าวสวย เกาเหลาเนื้อตุ๋น/หมูตุ๋น ผัดพริกแกงปลาสลิด น้ำสมุนไพร น้ำเปล่า Coke Zero มะละกอ ส้มโอ มันต้ม กล้วยต้ม ขนมต้ม ขนมชั้น ขนมตาล ขนมมันม่วงมะพร้าวอ่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น