หารือแนวทางเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้มหานคร เปิดกว้างรองรับการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

หารือแนวทางเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้มหานคร เปิดกว้างรองรับการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น


เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาและยกระดับศูนย์การเรียนรู้มหานคร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอกได้หลากหลายเพิ่มขึ้น โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ผู้บริหารสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่


ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้ศูนย์การเรียนรู้มหานครมีการเปิดกว้างมากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาและยกระดับศูนย์ฯ ในด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสามารถรองรับการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกและประชาชนเพิ่มขึ้น เพราะมีความพร้อมในด้านพื้นที่อยู่แล้ว อีกทั้งมีสวนสาธารณะ และสถานที่ออกกำลังกายอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นเหมือนวิทยาลัยการปกครองที่สามารถรองรับการฝึกอบรมหรือพักอาศัยในศูนย์ฯ ได้เป็นเดือน เพราะในศูนย์ฯ มีความพร้อมหลายอย่าง เช่น ห้องพัก ห้องจัดประชุม ห้องสมุดวิชาการ เป็นต้น โดยเบื้องต้นอยากให้มีการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯ ให้มีสีสันสะดุดตาหรือชัดเจนมองเห็นได้ง่าย น่าเข้ามาใช้บริการ รวมถึงการจัดรถบริการรับส่งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการศูนย์ฯ นอกจากนี้ให้มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่น่าสนใจเพื่อนำมาเป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพและยกระดับศูนย์ฯ ให้ได้มากที่สุดและดีที่สุด 
ปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการในศูนย์ฯ บ้างแล้ว ต่อไปหากสามารถรองรับการฝึกอบหลักสูตรต่าง ๆ ของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ ตลอดจนสามารถรองรับการใช้บริการประชาชนและหน่วยงานภายนอกได้เพิ่มมากขึ้นก็อาจมีงบประมาณในส่วนที่เป็นเงินบำรุงศูนย์ฯ มาใช้สำหรับบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการศูนย์ฯ สามารถทำได้รวดเร็วและมีความคล่องตัวมากขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพและมีการใช้งานพื้นที่ของศูนย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น
 (พัทธนันท์…สปส. รายงาน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น