"มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" จัดใหญ่ในโอกาสกองทุนสื่อ ครบ 8 ปี 24-26 มี.ค.นี้ ภายใต้ Theme Infinite X Inspiration - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

"มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" จัดใหญ่ในโอกาสกองทุนสื่อ ครบ 8 ปี 24-26 มี.ค.นี้ ภายใต้ Theme Infinite X Inspiration


เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2566 ที่ห้องออดิทอเรียม และบริเวณห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน​ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมชมนิทรรศการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อฯ และการแสดงโนราห์ Thai Fit ออกกำลังกาย โดยใช้ท่าของโนราห์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ผู้รับทุน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงานนายอิทธิพล กล่าวว่า นับจากปี พ.ศ. 2558 ที่ พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีผลบังคับใช้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย และประชาชนทุกภาคส่วน ให้สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขยายช่องทางให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และสามารถนำสื่อที่ปลอดภัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างกว้างขวาง ทั้งสร้างนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย ทำให้เกิดผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้จัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานของกองทุนฯ ผลงานของภาคีเครือข่าย และประชาชนผู้ที่สนใจด้านการผลิตสื่อทุกช่วงวัย


ในปีนี้ ทางกองทุนฯ ก็ยังคงดำเนินการสนับสนุนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมาย ในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1. เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ผลงานจากภาคีเครือข่าย และผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ให้ประชาชนได้รับรู้ 2. เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวิทยากร นักวิชาการ ผู้ผลิตสื่อ กับประชาชนผู้สนใจสาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อ 3. เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพันธกิจ ภารกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ 4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมาย ในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง


ดร.ธนกร กล่าวว่า รับนโยบายจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมว่า ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ ตนเลยคิดว่านอกจากยิ่งใหญ่แล้วงานแบบนี้ควรเป็นงานประจำปีทุกปีของกองทุนฯ เนื่องจากตลอด 8 ปี กองทุนฯมีส่วนเข้าไปเต็มเติมให้กับสังคมมากมาย ตามวัตถุประสงค์หลัก ที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวแล้ว และในโอกาสที่ครบรอบ 8 ปี ทางกองทุนฯ ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ “งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” ใน Theme Infinite X Inspiration สร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีที่สิ้นสุด (Fill Fun Fund) ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1


ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ กล่าวว่า ภายในงานมหกรรมดังกล่าว มีนิทรรศการแสดงผลงาน เวทีที่รวบรวมผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ หลากหลายมิติ พบกับศิลปินมีชื่อเสียง กิจกรรม การแสดง ชมเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน ทั้ง 3 วัน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเสวนาที่จะเติมแรงบันดาลใจ รวมถึงลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย ผลงานความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมิติ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ และผลงานเด่นของกองทุนฯ รวมกว่า 70 ผลงานสร้างสรรค์ เป็นการเปิดท่องสื่อสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบ On ground และ Online รูปแบบ Virtual exhibition"วัตถุประสงค์หลัก การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนที่สนใจการผลิตและการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรม ปีนี้ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี และภารกิจหลักของเราคือการสร้างสรรค์สื่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สร้างสื่อได้ผลิตสื่อน้ำดีสู่สังคม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้ประชาชน อันนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมต่อไป" ดร.ธนกร กล่าวดร.ธนกร ยังกล่าวตอนหนึ่งว่า “เมื่อวานนี้ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ไปดูผลงานของพระคุณเจ้าโครงการพระธรรมจาริก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น่าเชื่อเลยว่าพระคุณเจ้าที่ท่านไม่ได้เป็นสื่อสารมวลชนแต่ผลิตสื่อได้ดีมาก ทำได้น่ายกย่องมาก ท่านทำหนังเป็นตอนจำนวน 5 ตอน ดูแล้วภูมิใจ ใจฟูมากที่กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไปช่วยเต็มเติมสร้างสรรค์ให้สังคมดีขึ้น..”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น