พม. เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 2566 "พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน" 8 มี.ค. นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

พม. เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 2566 "พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน" 8 มี.ค. นี้


เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 เวลา 08.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า กระทรวง พม. กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 และบริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพ่นขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และการเคารพในศักดิ์ศรีของสตรี
สำหรับประเทศไทย กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้จัดงานวันสตรีสากลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้เกียรติ ยกย่องบทบาทต่างๆ ของสตรี และสร้างความเสมอภาคในทุกมิติ อีกทั้งมุ่งมั่นผลักดันพลังสตรีให้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัฒนเวคิน อังอุบลกุล และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 15 สาขา 58 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างที่ดีของสังคม อีกทั้งมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และ ศูนย์คุณธรรม นอกจากนี้ มีบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น