กทม. ตั้งเป้า..ปีนี้อย่างน้อย 25 เขต คะแนนการประเมินความโปร่งใส (ITA) อยู่ที่ระดับ A A - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

กทม. ตั้งเป้า..ปีนี้อย่างน้อย 25 เขต คะแนนการประเมินความโปร่งใส (ITA) อยู่ที่ระดับ A A


เมื่อวันที่ 13 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. :นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Clinic Bangkok ITA 2023 โดยมี นางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้บริหารสำนัก ผู้บริหารเขต 50 เขต และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม กิจกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม “Clinic Bangkok ITA 2023” เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และฝึกปฏิบัติในหัวข้อแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 13-14 มี.ค.66 เป็นแบบไป-กลับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่เขต และบุคลากรของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รวมจำนวน 200 คน


รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร เครื่องมือการประเมิน ITA จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร เกิดคุณธรรม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต และอื่น ๆ อีกทั้งปีนี้เป็นปีที่ 4 ของการขยายการประเมิน ITA ลงสู่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 แห่ง โดยในปีนี้ กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมาย 50% หรืออย่างน้อย 25 สำนักงานเขต มีค่าเฉลี่ยผลคะแนนการประเมิน ITA อยู่ที่ระดับ A A

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad