กทม. ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 ดูแลสุขภาพประชาชนย่านประเวศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

กทม. ออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 ดูแลสุขภาพประชาชนย่านประเวศ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 เวลา 08.00 น. : รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 10 โดยกล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างครบวงจร ด้วยภารกิจในการให้บริการอันหลากหลาย ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และด้านอื่นๆ โดยมีเป้าหมายให้ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนมีชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี และมีความสุขตามนโยบายหน่วยเชิงรุก Mobile Medical Unit จัดหน่วย แพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เดือนละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้ บูรณาการร่วมกับโครงการ Bangkok Health Market ของสํานักการแพทย์ เชื่อมโยงระบบสาธารณสุข Sandbox กรุงเทพฝั่งตะวันออกแบบไร้รอยต่อ ระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขกับโรงพยาบาล และความร่วมมือจากสํานักงานเขตประเวศ
พร้อมทั้งจัด ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และโรงพยาบาลสิรินธร มาให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนคนกรุงเทพฯ เข้าถึงสวัสดิการด้านการตรวจ คัดกรองสุขภาพพื้นฐาน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ลดเวลาและภาระค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ยกระดับการเข้าถึงการ รักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้าน ในระดับเส้นเลือดฝอย รวมถึง กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าจากสํานักงานเขตประเวศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่ง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ “โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ” ตามนโยบายกรุงเทพฯ 9 ด้าน 9 ดี ด้านสุขภาพดี ที่ให้มีบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก Mobile Medical Unit บริการถึงชุมชน โดยบูรณาการกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องกระจายทั้ง 6 กลุ่มเขต โดยออกให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง ดำเนินการไปแล้ว 9 ครั้ง ผู้รับบริการรวม 15,112 คน ได้รับการประเมินความพึงพอใจระดับดีมาก โดยมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชุมชน ประกอบด้วย รถตรวจจอประสาทตา รถเอกซเรย์รถทันตกรรม รถคัดกรองมะเร็งสตรีและหน่วยคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,206 ครั้ง ผู้รับบริการรวม 64,795 คน และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฉีดไมโครชิปสุนัขและแมว จำนวน 163 ครั้ง มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการ 14,838 ตัวในวันนี้เป็นการออกหน่วยสุขภาพเชิงรุก ครั้งที่ 10 กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น ฉีดวัคซีนโควิด 19 แนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต การทดสอบความฟิต ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ เสริมความตระหนักรู้เรื่องฝุ่น PM2.5 ให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถเอกซเรย์ รถทันตกรรม รถตรวจการได้ยิน รถตรวจจอประสาทตา รถตรวจคุณภาพอาหาร หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฉีดไมโครชิป สุนัขและแมว รวมถึงกิจกรรมของ Bangkok Health Market จัดโดยโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพ 6 สถานี ได้แก่ 1. หมอ กทม. เข้าถึงง่ายเพียงปลายนิ้ว 2. ผู้สูงวัยกับยากันลืม 3. CPR ที่ถูกต้อง คุณก็ทำได้ 4. ชีวิตยืนยาว ชวนกันยืดยาง 5. ปวดเข่าบรรเทาได้ด้วยแพทย์ทางเลือก 6. เท้าดีมีสุข และกิจกรรมเสวนา “การดำเนินการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุข Sandbox กรุงเทพฝั่งตะวันออก เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ แจกแว่นสายตายาว กิจกรรมจากสำนักงานเขตประเวศ ได้แก่ บริการตัดผมชาย-หญิง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ดูดวงโหราศาสตร์ และร้านจำหน่ายสินค้าอีกมากมายกิจกรรมวันนี้ นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พระครูโสภณพิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา เจ้าคณะแขวงประเวศ-สะพานสูง นพ.ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ม.ส.ช.) ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะสงฆ์ ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ผู้บริหารเขตประเวศ ชุมชนใกล้เคียง ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad