ปลัด พม. นำทีม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมดึงเครือข่ายร่วมต้านภัยหนาว ที่ จ.ยโสธร พร้อมเยี่ยมทีม One Home - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปลัด พม. นำทีม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ที่ จ.อุบลราชธานี พร้อมดึงเครือข่ายร่วมต้านภัยหนาว ที่ จ.ยโสธร พร้อมเยี่ยมทีม One Home

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 65 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดบ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ เพื่อเปิดงาน "มหกรรมฟื้นฟูหลังน้ำลด : รวมพลังซ่อม ร่วมพลังสร้าง...รอยยิ้มหลังน้ำลด" พร้อมทั้งมอบความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลดและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในพื้นที่ ได้แก่ เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนประถมศึกษา จำนวน 20 ทุน เงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 38 ครอบครัว งบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน อีกทั้งมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายและผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากนั้น ได้ร่วมประกอบอาหารที่ครัวกลาง พม. เพื่อมอบให้ประชาชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดของหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่าย

นายอนุกูล กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ นับว่ามีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง นอกจากหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว ประชาชนในพื้นที่ยังได้พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย เพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติและทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และพร้อมให้ความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบและทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมพลังกันปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เสียหายให้สามารถกลับมาใช้ได้เป็นปกติโดยเร็ว ด้วยการเลือก "วัด" หรือ "ศาสนสถาน" ซึ่งเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นพื้นที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการรวมพลังในการมีส่วนร่วมเพื่อการเริ่มต้นใหม่สำหรับการสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอีกครั้งนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนั้น ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ณ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อเปิดโครงการ "ยโสธรเบิ่งแงง แบ่งปัน ร่วมกัน ต้านภัยหนาว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 พร้อมทั้งมอบความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในพื้นที่ ได้แก่ งบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 45 หลัง เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 13 ครัวเรือน งบประมาณโครงการบ้านพอเพียงสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 98 หลัง และผ้าห่มแก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 600 ชุด สนับสนุนโดย นายสาธิต เซกัล กรรมการสมาคมราชกรีฑาสโมสร อีกทั้งมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา (ตุลาคม 2565) แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดยโสธร เกียรติบัตรศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่มีผลงานดีเด่นแก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาแก โล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติทางปัญญาชนผู้สูงอายุดีเด่น จังหวัดยโสธร แก่ นางสุวารี พาพะหม และโล่เชิดชูเกียรติเพื่อยกย่องเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดีเด่น แก่ ศพอส.ตำบลสงเปือย นอกจากนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ 2 ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งมอบงบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น