หารือสมาคมกีฬาเวชศาสตร์ นำการแพทย์และวิทยาศาสตร์สู่การออกกำลังกายของชาวกรุง...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หารือสมาคมกีฬาเวชศาสตร์ นำการแพทย์และวิทยาศาสตร์สู่การออกกำลังกายของชาวกรุง...D

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือกับสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

สืบเนื่องจากสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ว่างเว้นจากการดำเนินภารกิจมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในวาระที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทางสมาคมได้เห็นว่ากรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่ส่งเสริมและผลักดันในด้านสุขภาพที่ชัดเจน อีกทั้งผู้ว่าฯ กทม.เอง มีความเป็นต้นแบบในด้านการออกกำลังกายและรักสุขภาพ ทางสมาคมฯ จึงได้ขอเข้าพบเพื่อเสนอโครงการต่าง ๆ และหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน โดยข้อเสนอในที่ประชุมวันนี้ อาทิ เสนอให้หน่วยงานกีฬาในสังกัดกทม. มีฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา, ให้สวนสาธารณะ มีแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน เช่น ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน รวมถึงมีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติในสวน, ให้โรงพยาบาลในสังกัดกทม. มีคลินิกเวชศาสตร์การกีฬา และสนับสนุนทุนเพื่อส่งแพทย์จบใหม่ เรียนสาขาทางเวชศาสตร์การกีฬาโดยตรงที่ต่างประเทศ และกลับมาบุกเบิกการเรียนการสอนในประเทศไทย, เสนอโครงการเกี่ยวกับการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ที่นำการแพทย์และวิทยาศาสตร์เข้ามาสอดแทรก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เห็นว่าหลายข้อเสนอนั้นดีและมีประโยชน์กับชาวกทม. และหลายข้อก็สอดคล้องกับนโยบายที่กำลังดำเนินการอยู่ กทม.พร้อมร่วมมือและสนับสนุน โดยจะประสานไปยังสำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย เพื่อพูดคุยการทำงานร่วมกันในลำดับต่อไป
การประชุมในวันนี้ มี นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ นายกสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ อุปนายกสมาคมฯ นพ.อี๊ด ลอประยูร เลขาธิการสมาคมฯ นพ.เรืองศักดิ์ ศิริผล เหรัญญิกสมาคมฯ นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ร่วมประชุม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น