การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา..D

นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสาวภิรญา นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวศิณัญญา ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อร่วมประชุมพิจารณาการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามพระราบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น