อธิบดี กสร. แนะนายจ้างช่วงหยุดยาวปีใหม่ จัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในสถานประกอบกิจการ...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

อธิบดี กสร. แนะนายจ้างช่วงหยุดยาวปีใหม่ จัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในสถานประกอบกิจการ...D

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) แนะนายจ้างเตรียมความพร้อมจัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการ ช่วงหยุดยาวปีใหม่ โดยกำชับให้นายจ้างแจ้งลูกจ้างเรื่องการเปิดปิดเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ในช่วงก่อนและหลังเทศกาลปีใหม่

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงดังกล่าว ซึ่งลูกจ้างจะใช้โอกาสนี้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง และร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยากจะขอฝากเน้นย้ำและกำชับไปยังนายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการจัดมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเหตุเพลิงไหม้ ความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดยการกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งก่อนและในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เช่น กำหนดมาตรการในการตรวจสอบดูแลเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ ทบทวนแผนฉุกเฉินเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และขอให้นายจ้างแจ้งลูกจ้างให้ปิดเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนช่วงหยุดยาว และหลังกลับมาจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ขอให้นายจ้างแจ้งลูกจ้างที่กลับเข้ามาทำงาน ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งานและก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

นายนิยม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้ กสร. มีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนของนายจ้าง ลูกจ้าง จึงขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการทุกแห่งช่วยกันรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัย สร้างการรับรู้ และให้ความรู้แก่ลูกจ้าง ในการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว รวมทั้งแนะนำเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย การตรวจสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เครื่องยนต์พร้อมทำงานเต็มประสิทธิภาพในการเดินทางและกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad