พม. จับมือกรมประชาฯพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็น Young Smart PR สื่อสารเชิงบวก ลดความขัดแย้งในสังคม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พม. จับมือกรมประชาฯพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็น Young Smart PR สื่อสารเชิงบวก ลดความขัดแย้งในสังคม

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 65 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Young Smart PR พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร วุฒิบัตรให้แก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรม ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 31 คน จาก 12 สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยกับผู้แทนเยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ในรายการ คิดส์ดี ซึ่งจะออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT North ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในสังคม ซึ่งโครงการนี้ จะทำให้เยาวชนได้พัฒนาบุคลิกภาพและกรอบความคิดเป็นตัวของตัวเอง และความคิดบวกทำเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าตนเอง หลังจากนี้ เยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ต้องการที่จะตั้งชมรมสร้างองค์ความรู้ต่อยอดและความคิดบวก โดยจะใช้ชื่อชมรมว่า “เมืองไทยบ้านฉัน หยุดบูลลี่ประเทศไทย” ซึ่งตนคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและเยาวชนจะได้นำความรู้ความสามารถมานำเสนอในเชิงบวกเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความหวัง
สำหรับการต่อยอดโครงการนี้ กระทรวง พม. จะนำไปขับเคลื่อนให้เข้าถึงสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ในทุกพื้นที่ และใช้เทคนิคในการสื่อสารที่ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การให้ความจริง การเข้าถึงรับรู้ และการเปลี่ยนแปลงที่ดี ซึ่งในระยะต่อไป เราจะต้องหาครูและประสบการณ์เพิ่มเติมให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ และเราต้องการเห็นเยาวชนในภูมิภาคอื่นๆ มีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน สังคม และประเทศด้วย ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีแกนนำคนรุ่นใหม่ในการสร้างความเข้าใจและเป็นนักสื่อสารที่ดีและเที่ยงตรง
นายจุติ กล่าวเพิ่เติมว่า โครงการ Young Smart PR เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ซึ่งจัดอบรมการประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์ เคล็ดลับที่ดีด้านการประชาสัมพันธ์ สำหรับการนำไปใช้ขับเคลื่อนการผลิตสื่อดิจิทัลหรือชิ้นงานที่ดีมีประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษาของตนเอง ตลอดจนเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น