พม. ห่วงใยผู้ประสบเหตุเรือหลวงล่มในอ่าวไทยกำชับ ทีม พม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชลบุรี เร่งช่วยเหลือเยียวยา...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พม. ห่วงใยผู้ประสบเหตุเรือหลวงล่มในอ่าวไทยกำชับ ทีม พม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชลบุรี เร่งช่วยเหลือเยียวยา...D

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บ จำนวน 35 ราย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางจมในทะเลอ่าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 16 ราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 19 ราย

เมื่อวันที่  22 ธ.ค. 65 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า ตนในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอแสดงความห่วงใยกับครอบครัวผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทีม พม. One Home ทั้งสองจังหวัด เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บทุกคน เพื่อเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ลดความเครียดวิตกกังวล อีกทั้งพูดคุยสอบถามกับผู้บาดเจ็บและครอบครัว เพื่อประเมินทางสังคมว่ามีปัญหา ความต้องการอย่างไร ก่อนวางแผนการช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ต่อไป

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้บาดเจ็บ มีทั้งข้าราชการที่เป็นทหารเรือ และพลเรือนที่เป็นทหารเกณฑ์ ซึ่งเมื่อปลดประจำการแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งกระทรวง พม. จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลตรงจุดนี้ ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินและเงินสงเคราะห์อื่นๆ อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการช่วยเหลืออย่างรอบด้านต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น