ปลัด มท. เผยผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระพร และพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปลัด มท. เผยผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระพร และพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ปลัด มท. เผยผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ทั่วประเทศ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวไทย ร่วมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระพร และพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านนายอำเภอในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีเครือข่ายผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา รวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อของศาสนา และการลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน อาทิ

1. จังหวัดอุดรธานี ที่หอประชุมปรีชา ชัยรัตน์ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี นายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี นายประเสร์ฐ ตั้งจิตวัฒนาชัย ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน และประชาชน เข้าร่วม

2. จังหวัดระนอง ที่หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาในครั้งนี้ โดยพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง พร้อมคณะสงฆ์ ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาร์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และเดชานุภาพแห่งพระกุศลผลบุญที่ทรงบำเพ็ญมา ส่งผลดลบันดาลให้พระองค์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพาธ หายจากอาการพระประชวรโดยเร็วพลัน ทรงมีพระเกษมสำราญ ลุถึงวรรณะ สุขะ พละ ตลอดไป

3. จังหวัดชัยภูมิ ที่วัดทรงศิลา วัดอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ผู้บังคับการตำรวจภูธรฯ นางสาวอรอาภา โลห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ (รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

4. จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีฯ โดยพิธีทำบุญตักบาตรฯ ในครั้งนี้

5. จังหวัดตาก ที่ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อ.เมืองตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน และนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวทิวานันท์ วังศพ่าห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก อัยการจังหวัดตาก รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก นายกเทศมนตรีเมืองตาก ข้าราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวตาก เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว

6. จังหวัดเพชรบุรี ที่ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงเร็ววัน

7. จังหวัดราชบุรี ที่ ศาลาการเปรียญวัดปากท่อ เทศบาลตำบลปากท่อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอิทธิกร เล่นวารี นายกเทศมนตรีตำบลปากท่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากท่อ นายชัยณรงค์ วงศาโรจน์ ปลัดเทศบาลตำบลปากท่อ นายสมศักดิ์ สีนวลสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลปากท่อ จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาดุก รวม 107 ตัว ณ ท่าน้ำวัดปากท่อ เป็นกิจกรรมรวมใจชาวปากท่อ แสดงความจงรักภักดี ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

8. จังหวัดสุโขทัย ภายใต้อำนวยการของ นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับพระครูไพบูลย์ชัยสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์อำเภอศรีสัชนาลัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดชัยสิทธาราม ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสัชนาลัย จนท.โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย รวมจำนวนประมาณ 200 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

9. จังหวัดตรัง เมื่อวานนี้ ที่วัดตรังคภูมิพุทธาวาส ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวันนี้ ที่ มัสยิดบ้านบางหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง ร่วมกับผู้นำศาสนาอิสลาม ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมขอพร (ดุอาอ์) ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

10. จังหวัดลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี พระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะ ได้ร่วมกันปล่อยปลาที่ซื้อมาจากหน้าเขียงในตลาดสดและพันธุ์สัตว์น้ำอื่นลงสู่แม่น้ำกวง บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และหลังจากนั้นร่วมกันไถ่ชีวิต โค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 17 ตัว

11. จังหวัดอ่างทอง ที่คลองบางตาแผ่น บริเวณแพปลาหน้าวัดโพธิวงษ์ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปล่อยปลาและพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และคืนความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยปล่อยปลาหมอไทยที่ซื้อจากท้องตลาด จำนวน 45 ตัว และปล่อยพันธุ์ปลาไทย จำนวน 45,000 ตัว โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธี

12. จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ฝายน้ำล้น บ้านเขาคลัง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ลงในแม่น้ำป่าสัก โดยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมงอำเภอศรีเทพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีนายก อบต.คลองกระจัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลคลองกระจัง เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม

“กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ได้ร้อยรวมใจกันในการบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สถานที่ที่จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด และศาสนสถานทั่วประเทศ กำหนด เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad