รมว.พม. เปิดอบรม อพม.ใหม่ ขยายเครือข่ายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. เปิดอบรม อพม.ใหม่ ขยายเครือข่ายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก...D

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 65 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 120 คน จากนั้นเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่างาม พร้อมทั้งมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบทจำนวน 5 หลัง และมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 50 ครัวเรือน โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่น และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่างาม จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ด้วยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) ซึ่งเป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้ง อพม. เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น