ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมคณะฯ นิเทศติดตาม การพัฒนาการฯรูปแบบแนวคิดมอนเตสเซอรี่นำร่องฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมคณะฯ นิเทศติดตาม การพัฒนาการฯรูปแบบแนวคิดมอนเตสเซอรี่นำร่องฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นายวรวุฒิ แสงเฟือง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่โรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ อำเภอทองผาภูมิ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 โดยเน้นให้เด็กปฐมวัยทำกิจกรรมด้วยตนเอง มีเสรีภาพในการหาความรู้ตามความสนใจ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการสังเกตุและการลงมือทำ 

โดย นายวรวุฒิ แสงเฟือง ได้ถ่ายทอดแนวนโยบาย จุดเน้นของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีให้กับสังคม บ้านเมือง พร้อมทั้งกล่าวแสดงความชื่นชมแก่โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ที่ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ บริหารจัดการครูผู้สอน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดทำแผนการเรียนการสอน และการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองทั้งก่อนและหลัง เป็นไปอย่างครบถ้วน มีความพร้อมใน การพัฒนาตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่ 

ด้านนายชูศักดิ์ สีสัน ผอ.รร.บ้านห้วยเสือ กล่าวว่า ถึงแม้ขณะนี้โรงเรียนจะมีครูปฐมวัยไม่ครบชั้น แต่ก็พร้อมจะพัฒนาโดยเฉพาะการจัดความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ขยายห้องเรียนห้องอาหารให้กับเด็กปฐมวัย เพิ่มความเป็นสัดส่วนของอาณาเขตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเริ่มจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้กับนักเรียนชั้น อ.1 และ อ.2 เพื่อสามารถเป็นพี่ไปสอนน้องในปีถัดไปได้ ด้าน ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ กล่าวว่า สพป.กาญจนบุรี เขต 3 พร้อมให้การสนับสนุนโรงเรียนทั้งด้านงบประมาณและบุคคลากร เพื่อจัดหาครูให้ครบชั้นเรียน สามารถสอนนักเรียนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ต่อไป


ภาพ/ข่าว : นางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น