กทม.เตรียมจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กทม.เตรียมจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์รับบิณฑบาตจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร และวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร จำนวน 66 รูป 2. พิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยนิมนต์พระสังฆาธิการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าคณะเขต และเจ้าอาวาสวัดในกรุงเทพมหานคร จำนวน 460 วัด เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 และกระชับความสัมพันธ์ บูรณาการการดำเนินงานด้านการส่งเสริม รักษา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองกับวัด ทั้งนี้ เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมซึ่งเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาข้ามปี และพิธีทำบุญตักบาตรตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมทำบุญปีใหม่ใกล้บ้าน

สำหรับกำหนดการพิธีทำบุญวัดคู่เมือง ช่วงเช้า 14.00 น. มีดังนี้ 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างวัดและกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะส่งเสริมให้วัดให้กรุงเทพมหานครมีการจัดการที่สอดคล้องกับนโยบาย “กรุงเทพฯ 9 ดี” 2. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวสัมโมทนียกถา 3. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กรุงเทพมหานคร ข้าราชการทั้งฝ่ายประจำและการเมืองของกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 4. การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดในกรุงเทพมหานคร และช่วงบ่าย 13.00 น. การประชุมพระสังยาธิการกรุงเทพมหานคร มหานิกาย คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร มหานิกาย

สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน ประกอบด้วยการให้บริการด้านสุขภาพ และป้องกันโรคแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมงานโดยสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ เช่น การตรวจโรคทั่วไป การตรวจวัดดัชนีมวลกาย การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ฯลฯ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวัดกับเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิธีทำบุญวัดคู่เมือง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น