ก.เกษตรฯ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพฯ ครั้งที่ 1/2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ก.เกษตรฯ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพฯ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123 มีประเด็นสำคัญดังนี้
1) แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรอง GAP
2) กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปกำหนดข้อบังคับและเป็นอำนาจหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียน

3) การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใช้ใบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น