พม. จับมือ Unilever ประเทศไทย ส่งต่อผลิตภัณฑ์อาหาร ยกระดับโภชนาการให้กลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. จับมือ Unilever ประเทศไทย ส่งต่อผลิตภัณฑ์อาหาร ยกระดับโภชนาการให้กลุ่มเปราะบาง


เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานรับมอบกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร คนอร์และเบสท์ฟู้ดส์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จำนวน 30,192 ชิ้น มูลค่ารวม 1,141,020 บาท โดยนางณัฏฐิณี เนตรอำไพ ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนองค์กรสัมพันธ์ และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพ

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารฯ ที่ได้รับบริจาคไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ทั้งเด็ก เยาวชน แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายความเป็นธรรมและความเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ ได้หารือถึงความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ด้วยการฝึกสอนทำอาหารสูตรเฉพาะสำหรับกระทรวง พม. และนำไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น