เผยโฉมผู้รับรางวัล Thai-BISPA Awards 2022 ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

เผยโฉมผู้รับรางวัล Thai-BISPA Awards 2022 ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสมาคมไทยบิสป้าได้จัดพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards 2022 ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศในเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยในงาน Thai-BISPA Day 2022 เสริมสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนปีนี้มีผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท Tasted Better (Thailand) จำกัด ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งขนมปังไร้กลูเตน ไม่มีน้ำตาล ภายใต้แบรนด์ Dancing with a Baker นอกจากนั้น บริษัทยังมีสินค้านวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ อาทิ อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อาหารสำหรับผู้ลดน้ำหนักแบบคีโตเจนิค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนา Application ให้บริการระบบคิวออนไลน์ ทั้งร้านอาหารในห้าง โรงพยาบาล ธนาคาร และศูนย์บริการชั้นนำต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.


นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 สาขารางวัล คือ รางวัลผู้ประกอบการดาวรุ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงทักษะ ความสามารถ ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และองค์ประกอบของทีมงานที่มีศักยภาพในการสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท ฟางไทย แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาชนะและบรรจุภัณฑ์ “เยื่อฟางข้าว” ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาในการสร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศในสาขานี้ คือ บริษัท รีฟัน จํากัด ตู้รับซื้อขยะรีไซเคิล อัตโนมัติ เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินในรูปแบบต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถนำขวด PET พลาสติกใส หรือกระป๋องมาหยอดที่ตู้ เพื่อให้ เครื่องตรวจสอบคิดเป็นเงิน หรือสะสมเป็นแต้ม เพื่อนำไปแลกเป็น ความสนุกอื่นอีกต่อไป บริษัท รีฟัน จํากัด เป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาถัดไป คือ รางวัลผู้ประกอบการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากการนำเทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการถ่ายทอดมาต่อยอดให้เกิดธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด ผู้พัฒนาระบบบำบัดวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit) ระดับอุตสาหกรรมสามารถบำบัดสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมันและปศุสัตว์ให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง โดยบริษัท อินโน กรีน เทค จำกัดเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิและรางวัลรองชนะเลิศในสาขานี้ คือ บริษัท พาริช สกิน จำกัด ผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายเวชสำอางบำรุงผิวหน้านวัตกรรมโพรไบโอติก ลิขสิทธิ์รายเดียวและรายแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า “วินเซนต์” โดยบริษัท ได้รับ License หรือใบอนุญาตให้ใช้สารสกัด Probiotic จากผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับผิวหน้า โดยบริษัท พาริช สกิน จำกัดเป็นผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมกันนี้ สมาคมไทยบิสป้ายังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานโดดเด่นในการยกระดับความสามารถธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเชื่อมต่อทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันได้แก่ องค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และผลงานวิชาการต่างๆ มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่า ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคได้อย่างมีนัยสำคัญ และผู้ที่ได้รับรางวัลหน่วยบ่มเพาะธุรกิจดีเด่นในปีนี้ คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะได้รับสิทธิออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรมหน้างาน เพื่อประโยชน์ในการเจรจาธุรกิจ ได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของสมาคม และได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป เพื่อสร้างเกียรติประวัติให้กับประเทศไทยในเวทีโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น