โฆษกรบ.เผยข้อความสารแสดงความเสียใจของ"พลเอก ประวิตร " ถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

โฆษกรบ.เผยข้อความสารแสดงความเสียใจของ"พลเอก ประวิตร " ถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร..o


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีข้อความสารถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (นางเอลิซาเบท ทรัสส์ The Right Honourable Elizabeth Truss MP) โดยสรุปสาระสำคัญจากข้อความสาร ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และประชาชนชาวไทย ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในช่วงเวลาที่เศร้าโศกนี้

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงอุทิศพระวรกายและทรงเอาพระทัยใส่ประชาชนสหราชอาณาจักรและประชาคมทั่วโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์เป็นที่สรรเสริญและชื่นชมไปทั่วโลก และจะเป็นที่จดจําตลอดไป การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2539 จะเก็บเป็นความทรงจำในใจของคนไทย และในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ ชาวไทยขอร่วม ระลึกถึง และสวดภาวนากับรัฐบาลสหราชอาณาจักร และประชาชนสหราชอาณาจักร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น