ปลัดฯกห.ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมเครือรัฐออสเตรเลีย หารือความร่วมมือทางทหารเสาหลักของความเป็นหุ้นส่วนของยุทธศาสตร์ ไทย – เครือรัฐออสเตรเลีย..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

ปลัดฯกห.ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมเครือรัฐออสเตรเลีย หารือความร่วมมือทางทหารเสาหลักของความเป็นหุ้นส่วนของยุทธศาสตร์ ไทย – เครือรัฐออสเตรเลีย..o


เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65 เวลา 11.00 น. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับนาย Greg Moriarty (เกร็ก มอร์ริอาตี้) ปลัดกระทรวงกลาโหมเครือรัฐออสเตรเลีย ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ในศาลาว่าการกลาโหม

ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม เพื่อเข้าร่วมหารือเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officals’ Talk: SOTs) ในรูปแบบ 2+2 ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1 ระหว่าง 7-10 ก.ย. 65 ณ กรุงเทพ ฯ

โดยในการหารือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวยินดีที่ได้ร่วมหารือกับท่านปลัดกระทรวงกลาโหมเครือรัฐออสเตรเลียอีกครั้ง กองทัพไทยกับเครือรัฐออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติการรบในสงครามเกาหลี และเวียดนาม รวมทั้งได้ปฏิบัติงานร่วมกันในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจการรักษาสันติภาพ ณ ติมอร์ตะวันออก (INTERFET และ UNTAET) ซึ่งสะท้อนการมีบทบาทร่วมกันและการยึดมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

นอกจากนี้ การหารือในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือถึงความร่วมมือทางทหาร ซึ่งถือเป็นเสาหลักของความเป็นหุ้นส่วนของยุทธศาสตร์ระหว่างไทย - เครือรัฐออสเตรเลีย ทั้งยังหวังว่ากระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ จะได้ร่วมกันดำเนินความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือทางทหารระหว่างกันต่อไป และขอบคุณกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยน การเยือน การฝึกศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อกองทัพของทั้งสองประเทศ

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย - เครือรัฐออสเตรเลีย แบบ ๒+๒ ที่จะจัดขึ้น เป็นครั้งแรก ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย.65 เป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันใกล้ชิด และยาวนานของทั้งสองประเทศ และเชื่อมั่นว่ากลไกการประชุมแบบ ๒+๒ จะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน และในโอกาสเดียวกัน ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กรุณานำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงปืนใหญ่โบราณที่มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ โดยเรียงหมวดหมู่ตามอายุและ ฝฝยุคสมัย ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี สวยเป็นสง่า เคียงคู่ พระบรมมหาราชวัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น