ผู้ว่าฯ ชัชชาติ หารือความร่วมมือกลุ่มอัลฟ่า เสริมศักยภาพระบบสาธารณสุข กทม.o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ หารือความร่วมมือกลุ่มอัลฟ่า เสริมศักยภาพระบบสาธารณสุข กทม.o

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือกับผู้แทน บริษัท อัลฟ่า กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด และ DAZ (กลุ่มอัลฟ่า) โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักอนามัย ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

โดยในวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์ในรูปแบบ Software Telemedicine ระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ที่ได้รับมาตรฐาน มาใช้ในการเชื่อมต่อการดูแลผู้ป่วยจากระบบทางไกล รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ให้เพียงพอกับจำนวนประชากร พร้อมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างเสริมการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์ ทั้งนี้ จะได้มีการหารือถึงรายละเอียดความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น