ปิดเวทีต่อยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ปิดเวทีต่อยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย..o

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2565 พร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมและชมเชย ณ ห้องประชุมราชาบอลรูม ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งสำนักอนามัยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทำงาน กระตุ้นผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ทั้งสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการ การปฏิบัติที่เป็นเลิศให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และการบริหารราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2565 สะท้อนความปรารถนาดีและมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยกลวิธีจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานนวัตกรรมทั้งประเภทสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการในปีนี้ เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนางานบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับยุคสมัย โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานบริการสุขภาพ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยการรับบริการ มีการนำวัสดุสิ่งของในพื้นที่ ที่หาง่ายและราคาถูกมาประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งหมดล้วนเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อมอบการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษในรูปแบบ Talk Show จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และผู้ร่วมการเสวนาจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ร่วมงานรวม 400 คน จากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สุขภาพดี

------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น