กทม.ชวนเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชัน–ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม.ชวนเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชัน–ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน..o

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน ถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชัน–ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ณ บริเวณเวทีตลาดน้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกพืชหวังผล บริเวณริมทางรถไฟ ซึ่งพืชที่ปลูกเป็นพืชผักสวนครัว ได้แก่ โหระพา กระเพราแดง แมงลัก พริกขี้หนูจินดา ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว สะระแหน่ มะเขือยาวม่วง กระเจี๊ยบเขียว ผักแขยง ผักหวานบ้าน วอเตอร์เครส จากนั้นได้เดินทางจากตลาดน้ำตลิ่งชัน ไปยังตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ในเส้นทางถนนคนเดิน (ถนนสายวัฒนธรรม)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลาดน้ำตลิ่งชันเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อประมาณปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 35 ปีมาแล้ว บางช่วงตลาดน้ำอาจจะซบเซาไปบ้าง อีกทั้งบางช่วงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เรื่องของการจัดกิจกรรมในตลาดน้ำอาจจะไม่มีความต่อเนื่องกัน ส่วนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันได้เริ่มเปิดดำเนินการประมาณปี พ.ศ.2556 โดยทั้ง 2 ตลาดได้ดำเนินกิจการควบคู่กันมาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีความแตกต่างกันตรงที่ลักษณะพื้นที่ของตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนั้น จะมีพื้นที่ 2 ด้านที่อยู่ติดกับคลอง ด้านหนึ่งอยู่ติดกับคลองวัดตลิ่งชัน อีกด้านหนึ่งจะติดกับคลองชักพระ ต่อมาในปี พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มาเปิดกิจกรรมที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ทำให้ตลาดน้ำทั้ง 2 แห่ง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น อย่างไรก็ตามในพื้นที่เขตตลิ่งชันนั้น นอกจากตลาดน้ำตลิ่งชันและตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันแล้ว ยังมีตลาดน้ำที่ได้รับความนิยมอีกหลายแห่ง เช่น ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำวัดสะพาน

“จากความมุ่งมั่นตั้งใจของชาวชุมชน สมาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน วิสาหกิจชุมชมตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ที่มีความต้องการจะเชื่อม 2 ตลาดนี้เข้าด้วยกัน ซึ่งตลาดน้ำทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก ระยะทางห่างกันเพียง 200 เมตร เพื่อพัฒนาให้เป็นถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน ถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชัน-ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทำพื้นที่ตลาดน้ำให้มีชื่อเสียง ไม่ใช่เป็นหน้าเป็นตาของเขตตลิ่งชันเท่านั้น แต่จะเป็นหน้าเป็นตาและสร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครต่อไป” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน ถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชัน-ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำตลิ่งชัน และตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน โรงเรียนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงที่ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ในเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมตลาดน้ำตลิ่งชัน-ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ระยะทางประมาณ 200 เมตร โดยปรับปรุงทางเดินให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยสดงดงามด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังและศิลปะบนกำแพง ที่มาจากการสร้างสรรค์ผลงานด้วยศิลปะจากครูศิลปะและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 16 โรงเรียน รวมถึงบุคลากรของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว เยี่ยมชมบรรยากาศตลาดน้ำริมคลองชักพระ บนเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ได้ถึง 2 ตลาดในครั้งเดียวกัน ถ่ายภาพจุดเช็คอินสะพานเจริญราษฎร และริมกำแพงวัด พร้อมทั้งได้กราบสักการะโบสถ์เก่าแก่วัดตลิ่งชัน ที่หันหน้าโบสถ์เข้าหาคลอง สะท้อนความเจริญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตลาดน้ำตลิ่งชันและตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน ถือว่าเป็นตลาดน้ำวิถีวัฒนธรรมของเขตตลิ่งชัน เป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่าน ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการพัฒนาส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP สินค้าเกษตร การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ทุกวันหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยในพิธีเปิดกิจกรรมถนนคนเดินเขตตลิ่งชันมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา นายชวน ชูจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางลักขณา ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประธานสมาคมตลาดน้ำตลิ่งชัน ประธานวิสาหกิจชุมชมตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน คณะผู้จัดกิจกรรมถนนคนเดินเขตตลิ่งชัน ประธานชุมชนและสมาชิกชาวชุมชนเขตตลิ่งชัน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมด้วย
#เศรษฐกิจดี #สร้างสรรค์ดี

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น