เร่งจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดทางน้ำไหลในฤดูน้ำหลาก..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

เร่งจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดทางน้ำไหลในฤดูน้ำหลาก..o

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 65 เวลา 13.00 น. ณ ท่าเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร : นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงบริเวณสะพานพุทธ เพื่อเปิดทางไหลของน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำหลาก และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรทางน้ำ

สำหรับการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักการระบายน้ำ กองทัพบก ประกอบด้วย กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพภาคที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 และกรมเจ้าท่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1. กองทัพบก สนับสนุนเรือเก็บขยะ จำนวน 4 ลำ พร้อมกำลังพล ลงเรือเก็บขยะ จำนวน 50 นาย
2. กรมเจ้าท่า สนับสนุนเรือตรวจการณ์ ควบคุมการจราจรทางน้ำ ระหว่างการปฏิบัติงาน จำนวน 4 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 20 คน
3. สำนักการระบายน้ำ สนับสนุนเรือเก็บขยะ จำนวน 30 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 124 คน จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชบริเวณตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงบริเวณสะพานพุทธ ฝั่งธนบุรี รวม 12 จุด
4. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักเทศกิจ สนับสนุนเรือตรวจการณ์ ดูแลความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน
5. สำนักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเรือเก็บขนมูลฝอย จำนวน 30 ลำ เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช จำนวน 5 ลำ เรือใหญ่เก็บขยะ 10 ลำ และรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 10 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 165 คน จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชบริเวณตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงบริเวณสะพานพุทธ ฝั่งพระนคร รวม 14 จุด

ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากของทุกปี พบว่าปริมาณผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย ที่ลอยมาจากต้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านกรุงเทพมหานครมีจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหากีดขวางทางไหลของน้ำ เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและการสัญจรทางน้ำ ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บเป็นประจำทุกวัน แต่ก็ยังไม่สามารถจัดเก็บได้หมด ความร่วมมือกันในการจัดเก็บของหน่วยงานต่าง ๆ ในวันนี้ จะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทำให้ผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย ลดน้อยลง ช่วยให้การระบายน้ำ การสัญจรทางน้ำเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น รวมถึงเกิดภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad