การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะครูด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต..o - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะครูด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต..o

ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะครูด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต พร้อมด้วย นายธนภัทร สิริวาส และนางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางศารีญา อิสโร ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และครูผู้สอนงานเพศวิถี และทักษะชีวิต จำนวน 75 คน ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 การอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดลอน และโรงเรียนวัดท่าควาย ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถี ดีเด่น ระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอนในการอบรมทางไกล/อบรมออนไลน์ ในหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาผ่านระบบ E-Learning จาก สพฐ. และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น