เตรียมพบกับงาน GSSD Expo 2022 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

เตรียมพบกับงาน GSSD Expo 2022

เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
12 - 14 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and Pacific-ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation-UNOSS) ในฐานะเจ้าภาพร่วม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานยิ่งใหญ่ระดับโลก Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Toward a Smart and Resilient Future” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565

ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

· สัมมนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นผู้จัดสัมมนาหลัก โดยมีวิทยากรจากทั้งไทยและต่างประเทศที่ร่วมดำเนินโครงการและมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ

· ร่วมรับฟังสัมมนาหัวข้อย่อย ที่เกี่ยวกับความร่วมมือและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ การขจัดความยากจน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และ ด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งกระชับมาตรการส่งเสริมความร่วมมือและ ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพสังคมของประเทศกำลังพัฒนาในหลากหลายประเด็นและความท้าทายที่แต่ละประเทศเผชิญอยู่

· การประกาศผล การแข่งขัน Youth4South Entrepreneurship Competition ที่ได้เปิดให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประกอบการที่ช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแบบตัวต่อตัวที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรอนุญาตเข้าศูนย์ประชุมสหประชาชาติได้ที่ https://indico.un.org/event/1000958/registrations/7601/ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

สามารถติดตามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/
และรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/en/event-programme

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น