มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการยุติความรุนแรง (EVAC) ภายใต้แนวคิด “ละเลย เลยรุนแรง” ประจำปี 65 วันที่ 23 ก.ย.นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการยุติความรุนแรง (EVAC) ภายใต้แนวคิด “ละเลย เลยรุนแรง” ประจำปี 65 วันที่ 23 ก.ย.นี้

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เราเป็นส่วนหนึ่งของศุภนิมิตสากล ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานช่วยเหลือเด็กเปราะบางยากไร้กว่า 100 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยก่อตั้งมาแล้ว 48 ปี อุทิศการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านความรุนแรงต่อเด็ก และมุ่งเน้นดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนในการขจัดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัด กิจกรรมการยุติความรุนแรง (EVAC) ภายใต้แนวคิด “ละเลย เลยรุนแรง” ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น ภายใต้โครงการ “It Takes You and Me to End Violence Against Children” หรือ “ให้คุณและฉันยุติความรุนแรงต่อเด็ก” โดยมุ่งเน้นความรุนแรงต่อเด็กใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกายและจิตใจ 2) ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย 3) ด้านการศึกษาและการวางแผนชีวิต และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านมุมมองของน้อง ๆ ตัวแทนเยาวชนศุภนิมิตฯ จากพื้นที่การดำเนินงานของศุภนิมิตฯ สำหรับช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเวทีเสวนา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา มาร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในสังคมปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 15.50 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ชั้น 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น