DES โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ APCC จัดการประชุม APEC Climate Symposium 2022 (APCS 2022) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

DES โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ APCC จัดการประชุม APEC Climate Symposium 2022 (APCS 2022) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
เมื่อวันที่ 15 ก.ย.65 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม APEC Climate Symposium 2022 (APCS 2022) ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเอเปคด้วยแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (Enhancing APEC Resilience through AI Applications in Climate Change Adaptation)” โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย Dr. Do-ShikShin ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศของเอเปค (APCC) Dr. Jin-Ho Yoo ผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยและบริการภูมิอากาศของ APCC ผู้แทนในที่ประชุม ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับด้านสภาพอากาศ ภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเปค ประมาณ 300 คน เข้าร่วมผ่านสื่อออนไลน์

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น