ผู้บริหารพม.ศึกษาการจัดการที่อยู่อาศัย - มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น พร้อมส่งเสริมพ่อ - แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

ผู้บริหารพม.ศึกษาการจัดการที่อยู่อาศัย - มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น พร้อมส่งเสริมพ่อ - แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ..D

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  นายพันธุเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้บริหาร Young Men's Christian Association หรือ YMCA จังหวัดโทะชิงิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ให้บริการทางสังคม

โดยจัดบริการดูแลผู้สูงอายุและจ้างผู้ดูแลจากหลายประเทศ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บราซิล และไทย เป็นต้น


นายจุติ เห็นว่า ตลาดผู้ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นยังมีความต้องการสูง และคนไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ดูแล จึงอยากส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มพ่อ - แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ เพื่อโอกาสในการมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งตนเห็นว่าการที่ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีผู้ดูแลในวัยชรา นับเป็นหนึ่งในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ดำเนินการทั้งจัดหาและปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงหาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้สูงอายุทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยและได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น