รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ย้ำแก้ปัญหาประชาชนให้จบที่จุดเดียว..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ย้ำแก้ปัญหาประชาชนให้จบที่จุดเดียว..D


เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 65  เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง และมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้มแข็ง จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ บ้านประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังนกแอ่น  อำเภอวังทอง นอกจากนี้ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในพื้นที่ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


นายจุติ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ประชาชนมีสภาพปัญหาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย 1. ปัญหาด้านรายได้ ไม่มีงานทำ มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่เพียงพอ ไม่มีทุนประกอบอาชีพ และมีหนี้สิน  2. ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย มีความไม่มั่นคง และ 3. ปัญหาด้านสุขภาพ มีผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง เจ็บป่วยเรื้อรัง และพิการ รวมทั้งผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยหน่วยงาน ทีม One Home พม. จังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังนกแอ่น (บ้านไผ่ใหญ่) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  วันนี้ ตนมาเป็นตัวแทนรัฐบาลเพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก ให้สามารถลงทะเบียนสะดวกง่ายขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้น  ซึ่งตนได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งให้แนวทางในการช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. 


รวมทั้งการกระตุ้นในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 อย่างน้อย 3 เข็มให้ได้มากที่สุด อีกทั้งได้กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ โดยมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังนกแอ่น (บ้านไผ่ใหญ่) คอยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแบบครบวงจร ซึ่งประชาชนจะบริหารจัดการกันเอง และมีหน่วยงานของกระทรวง พม. พร้อมทั้งนายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ศูนย์ดังกล่าว ดังนั้น ทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือจนจบที่ศูนย์แห่งนี้ อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีตรงกับความต้องการของประชาชน  ซึ่งอาจจะแก้ไขไม่ได้ทุกปัญหาแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น