พม. จับมือภาคีเครือข่าย จ.พิษณุโลก ปั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CARE GIVER) สร้างอาชีพรองรับสังคมผู้สูงอายุ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

พม. จับมือภาคีเครือข่าย จ.พิษณุโลก ปั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CARE GIVER) สร้างอาชีพรองรับสังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (CARE GIVER) 420 ชั่วโมง ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
นายจุติ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่เป็นสังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่สัดส่วนของอัตราการเกิดและจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง ในขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับประชาชนทุกช่วงวัยในวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้มีนโยบายสร้างอาชีพใหม่ภายหลังวิกฤตโควิด - 19 โดยวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ด้วยการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 420 ชั่วโมง เพื่อผลักดันการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสากลและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อีกทั้งทำให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กระทรวง พม. ต้องขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สภากาชาดไทย โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai MOOC) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad