กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริม ”ธุรกิจคาร์บอนต่ำ” จัดหลักสูตรประเมิน “Carbon footprint” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริม ”ธุรกิจคาร์บอนต่ำ” จัดหลักสูตรประเมิน “Carbon footprint”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศของไทย ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกด้านสิ่งแวดล้อม “การทำธุรกิจคาร์บอนต่ำ” ซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแผนดำเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน “Carbon footprint” ทุกภูมิภาค

ทั้งนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมด้านการค้า สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG Economy Model และธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะเป็นกระแสโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างจุดแข็งทางการตลาดของสินค้า รวมถึงได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย โดย นายจุรินทร์ ได้ให้นโยบายว่า ความรู้จากการอบรมในเรื่องดังกล่าวต้องสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้จริง ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าอบรมสามารถนำพื้นฐานองค์ความรู้ไปต่อยอดในกระบวนการผลิตของตนเองในการประเมิน Carbon footprint ของผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสเข้าสู่การรับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำด้วย ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายตรงการค้าระหว่างประเทศโทร. 1169

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad