กรมกิจการสตรีฯ กระทรวงพม.สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมคุกคามทางเพศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

กรมกิจการสตรีฯ กระทรวงพม.สร้างความเข้าใจ พฤติกรรมคุกคามทางเพศ


เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ปรากฏผ่านสื่อออนไลน์ กรณี "คุกคามทางเพศในหน่วยทหาร"

อธิบดี จินตนา กล่าวว่า การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศไม่ได้จำกัดแค่เพียงการข่มขืน ลวนลาม หรือการสัมผัสร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแทะโลมด้วยสายตา คำพูด หรือกิริยาท่าทางด้วย โดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอม ผู้ถูกกระทำมีความเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย หรือรู้สึกถูกเหยียดหยาม ซึ่งการคุกคามทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐรวมถึงเอกชนต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคน และประการสำคัญ หน่วยงานต้องแก้ไขและจัดการปัญหาอย่างจริงจังโดยทันที

นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และมีภารกิจในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย และเยียวยาทางจิตใจ โดยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้จากศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) โทร 02-6596749 สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily เว็บไซต์ระบบเพื่อนครอบครัว www.เพื่อนครอบครัว.com ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง Facebook account : Jintana Chanbamrung ของนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอด 24 ชั่วโมง

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad