ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ท้าเด็กรุ่นใหม่ยึดเมืองคืน และเป็น Active Citizen ที่เก่ง แก้ปัญหาได้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ท้าเด็กรุ่นใหม่ยึดเมืองคืน และเป็น Active Citizen ที่เก่ง แก้ปัญหาได้

“เยาวชนคือสิ่งมีค่าที่สุด ต่อไปเยาวชนจะเป็นเจ้าของเมือง ต้องขยายผลให้เด็กกทม.ทั้งหมดดีเด่นในอนาคต โดยเป็นเด็กที่ทั้งเก่งและดี เก่ง คือ เก่งด้านวิชาการ สิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน ดี คือ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวม เอาประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง หน้าที่ของผู้บริหารกทม. ไม่ใช่การทำเมืองให้ตนเองอยู่ แต่เป็นการทำเมืองให้มีคุณภาพ เด็กเรามีความสามารถหลายอย่าง ในอนาคตก็อยากให้มาหาคำตอบร่วมกัน และถึงเวลาแล้วที่เด็กต้องมายึดเมืองคืน เป็น Active Citizen ต้องเก่งและแก้ปัญหาได้” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 และ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวภายหลังพิธี ว่า เยาวชนคืออนาคตของเมือง การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และต้องดูว่าเยาวชนต้นแบบแบบนี้เราจะสามารถขยายผลต่อได้อย่างไรและเป็นกำลังใจให้เยาวชนคนอื่นๆที่จะเอาสิ่งดีดีแบบนี้ไปเป็นต้นแบบด้วย

ทั้งนี้จริงๆ แล้วอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการต่อยอดแต่เป็นการทดสอบความคิดเขาอย่างโครงการของน้องที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ทำเครื่องกรองน้ำ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจต้องดูว่าต่อไปจะสามารถขยายสเกลได้อย่างไร หรือน้องที่ทำไม้เท้าช่วยเวลาเดินแล้วสามารถปรับมุมองศาได้ก็ได้ไปจดPatent (สิทธิบัตร) แล้วจึงเห็นว่าการทำInnovation จะทำอายุเท่าไหร่ก็ได้

นอกจากนี้ ต้องดูว่าโรงเรียนจะสามารถจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก สามารถสร้างบรรยากาศในโรงเรียนหรือสร้างสังคมให้เด็กคิดContent ได้อย่างไรมากกว่า อันนี้เป็นเรื่องท้าทาย ที่กทม.ต้องกลับไปคิด เพื่อให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคมได้ขอเป็นกำลังใจให้เด็กทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วกทม.ก็ต้องเรียนรู้จากเด็ก เด็กเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมือง จึงได้บอกให้เด็กมาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้เมือง และหาคำตอบ อย่าปล่อยให้ผู้ใหญ่ทำคำตอบแล้วส่งให้เด็ก เพราะถ้าตอนนี้เด็กไม่ได้มาร่วมมือเลย สิ่งที่ได้ก็จะไม่ตรงใจเขา เลยต้องให้เขามาเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ถามปัญหาเขาแล้วให้เขาคิดทางแก้ ทำให้ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ มาร่วมเดินไปด้วยกันให้ได้

สุดท้ายต้องขอให้น้องๆ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วย เพราะเชื่อว่าที่มีความสำเร็จในวันนี้ มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยผลักดัน ร่วมเป็นทีมเดียวกันที่จะทำให้เด็กมีคุณภาพ เพราะฉะนั้นกทม.ก็จะเป็นทีมเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ในการสร้างเด็กสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ

สำหรับโครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) กรุงเทพมหานครได้รับสมัครเยาวชนเข้าพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประเภทเยาวชน จำนวน 50 คน และกลุ่มบุคคล (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) จำนวน 15 กลุ่ม เพื่อเข้ารับรางวัลเยาวชนประกายเพชร เยาวชนประกายเพชรจรัสแสง และกลุ่มเยาวชนประกายเพชร กลุ่มเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกเยาวชนประกายเพชรและกลุ่มเยาวชนประกายเพชร ที่มีผลงานแสดงให้เห็นการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์จากผลงานเดิมอย่างชัดเจน แบ่งเป็น 10 ด้าน ดังนี้

👉🏼ด้านกีฬา มีทักษะ ความสามารถ และผลงานที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา
👉🏼ด้านนันทนาการ มีทักษะ ความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างความสุข เพื่อสุขภาพ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
👉🏼ด้านศิลปวัฒนธรรม มีความสามารถ การสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ และการพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม
👉🏼ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
👉🏼ด้านพัฒนาเยาวชน มีความสามารถ สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนและ
👉🏼ด้านสื่อสารมวลชน มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการสื่อสารข้อมูลทุกด้านเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
👉🏼ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปฏิบัติดีและปฏิบัติชอบตามหลักของศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
👉🏼ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มีความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นผลงานใหม่ที่มีคุณค่า หรือเป็นการดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
👉🏼ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมที่ใช้ทักษะความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
👉🏼ด้านอาชีพ เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ ในอาชีพที่เกี่ยวกับการหารายได้ที่สุจริตให้ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน

สำหรับรางวัลที่จะได้รับ เยาวชนประกายเพชร และเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง ประเภทบุคคล จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษาเงินรางวัลละ 3,000 บาท ประเภทกลุ่มเยาวชนประกายเพชร และกลุ่มเยาวชนประกายเพชรจรัสแสง จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษาเงินรางวัลละ 5,000 บาท

โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เยาวชนผู้ได้รับรางวัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร ) หรือการรับสมัครเยาวชนในรุ่นต่อไป ได้ทางเว็บไซต์และFacebook ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (ขอบคุณภาพและข่าวจากเพจprbangkok.com)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น