โฆษกรบ.เผย โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96.4 กม. การก่อสร้างงานโยธาคืบหน้า 83% คาดเปิดใช้ปี 67 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

โฆษกรบ.เผย โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96.4 กม. การก่อสร้างงานโยธาคืบหน้า 83% คาดเปิดใช้ปี 67

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี หรือ M81 ระยะทาง 96.41 กิโลเมตร ที่กรมทางหลวงกำลังดำเนินการก่อสร้างทั้งงานโยธา และงานระบบ ผลงานล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม 2565 มีความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธา และการก่อสร้างงานระบบ โดยผลงานการก่อสร้างงานโยธา 82.878% แล้วเสร็จ 8 สัญญาจาก 25 สัญญา โดยสัญญาที่แล้วเสร็จประกอบด้วย

1) สัญญาที่ 20 พื้นที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 2) สัญญาที่ 21 พื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3) สัญญาที่ 22 พื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 4) สัญญาที่ 23 พื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 5) สัญญาที่ 6 พื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 6) สัญญาที่ 14 พื้นที่ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 7) สัญญาที่ 10 พื้นที่ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และ 8) สัญญาที่ 15 พื้นที่ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดย 2 สัญญาที่แล้วเสร็จล่าสุด คือสัญญาที่ 10 และสัญญาที่ 15 ขณะที่ในส่วนของการก่อสร้างงานระบบ ปัจจุบันได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ แล้วจำนวน 6 ด่าน จากทั้งหมด 8 ด่าน ได้แก่ 1. ด่านบางใหญ่ 2. ด่านนครชัยศรี 3. ด่านศีรษะทอง 4. ด่านท่ามะกา 5. ด่านท่าม่วง และ 6. ด่านกาญจนบุรี

นายอนุชากล่าวต่อไปว่า ล่าสุด ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ คณะกรรมการ PPP สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ประกอบด้วยที่พักริมทาง 8 แห่ง และหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ประกอบด้วยที่พักริมทาง 3 แห่ง รวมถึงการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ซึ่งที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2. สถานที่บริการทางหลวงนครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม และ 3. จุดพักรถท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ซึ่งที่พักริมทางดังกล่าวจะประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน ได้แก่ ที่จอดรถ ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำบริการประชาชน ร้านขายของ สถานีบริการน้ำมัน หน่วยกู้ภัย ศูนย์บริการระบบผ่านทางอัตโนมัติ และการบริการอื่น ๆ โดยการร่วมลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 และหมายเลข 81 มีแผนเปิดทดลองบริการพื้นฐาน ได้แก่ ห้องน้ำ ที่จอดรถ และร้านค้าบางส่วน ภายในสิ้นปี 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมสายทางหลักในปี 2567

“โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นหนึ่งโครงการที่สําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วน โดยได้รับการบรรจุในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน Action Plan ของกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP Fast Track ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2567 เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปภาคตะวันตกของประเทศ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการท่องเที่ยว ที่สำคัญจะช่วยให้การเดินทาง จาก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ถึง จ.กาญจนบุรี ใช้เวลาเพียง 48 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น