ศุภนิมิตฯ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. สาขาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่นระดับประเทศ ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

ศุภนิมิตฯ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. สาขาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่นระดับประเทศ ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565”

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย องค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล โดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ กศน. สาขาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่นระดับประเทศ จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565” (Transforming Literacy Learning Space การพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือ) ที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ UNESCO เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลว่า “รางวัลที่ศุภนิมิตฯ ได้รับในครั้งนี้ ผมในฐานะตัวแทนผู้บริหารและพนักงานศุภนิมิตฯ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า Partner หรือหุ้นส่วนในการดำเนินงาน ได้ให้ความยอมรับและไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน ซึ่งการที่ศุภนิมิตฯ มุ่งเน้นที่เด็กในความอุปการะและการที่ กศน. มุ่งเน้นกับเด็กนอกระบบ คือการที่เรามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดภาคของความร่วมมือที่แข็งแกร่ง ในการที่จะช่วยเหลือให้เด็กเข้ามาสู่ระบบการศึกษาจนจบการศึกษา ที่ผ่านมาในการทำงานร่วมกับ กศน.อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นการที่เราเข้าไปสนับสนุนในการสร้างสื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อท้องถิ่นและเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งถือเป็นโมเดลหรือต้นแบบที่สำคัญ สามารถนำไปขยายผลยังพื้นที่อื่นต่อไปได้ นี่จึงเป็นสิ่งที่คิดว่าเราได้ประโยชน์ร่วมกันจากการทำงานนี้”                             


“ขอขอบคุณทีมงาน กศน. อ่าวลึก ทีมงานที่เข้มแข็งตั้งใจทำงาน ที่ให้โอกาสศุภนิมิตฯ ในการเข้าไปช่วยและเข้าไปเสริมหรือมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันอย่างพี่น้องฉันมิตร จนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในส่วนของความสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันกับเด็กและเยาวชน ถือเป็นผลสำเร็จที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ” ดร.สราวุธ กล่าว

เป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนิน พันธกิจให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนเปราะบางยากไร้ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการทำงานผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่มาโดยตลอด เพื่อเสริมกำลังในการส่งต่อความช่วยเหลือตามพันธกิจหลักขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา เพราะเชื่อว่า การศึกษาคือรากฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของเยาวชน รวมทั้งความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก ในส่วนของ กศน. ตำบลแหลมสัก ในการพัฒนาโอกาสด้านการศึกษา การเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเยาวชน รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

นายวิโรจน์ อ้นชู หัวหน้า กศน.ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการทำงานร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ว่า “ที่ผ่านมา กศน. ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐมาโดยตลอด การได้มีโอกาสทำงานร่วมกับศุภนิมิตฯ ถือเป็นมิติใหม่ในการทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการทำงานร่วมกันที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดซึ่งกันและกัน”

“ที่ผ่านมา ศุภนิมิตฯ ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของ กศน. มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งองค์ความรู้ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งเด็กๆและเยาวชนก็ได้สะท้อนถึงมูลนิธิศุภนิมิตฯ ว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดี ที่นำพาความหวังและความสุขมาให้กับพวกเขาเสมอ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กและชุมชนอ่าวลึก” นายวิโรจน์ กล่าว

จากการผสานความร่วมมือ ทำงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในปีงบประมาณ 2564 กศน.ตำบลแหลมสัก จึงได้นำเสนอมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าประกวดผลการดำเนินงานในระดับจังหวัดกระบี่ โดยศุภนิมิตฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในจังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับกลุ่มอันดามัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับภาตใต้ และได้รับรางวัลดีเด่นในระดับประเทศ ถูกประเมินคัดเลือกจากสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน ในส่วนขององค์กรภาคเอกชนดีเด่น จนเป็นที่มาของความภาคภูมิใจในรางวัลเกียรติคุณ กศน. สาขาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่นในระดับประเทศดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.worldvision.or.th/
หรือ https://www.facebook.com/worldvisionthailand

สำหรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของศุภนิมิตสากล (World Vision International) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับโลกที่มีพนักงานมากกว่า 36,000 คนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก เราเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา สำหรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินงาน 22 โครงการใน 46 จังหวัดทั่วประเทศ เรามุ่งเน้นช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนา เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเอาชนะความยากจนและความอยุติธรรม เรามุ่งมั่นอุทิศตนทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น