พก. ส่งเสริมโครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำภาคธุรกิจอาหารและบริการ ประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

พก. ส่งเสริมโครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำภาคธุรกิจอาหารและบริการ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวปิดโครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำภาคธุรกิจอาหารและบริการ ประจำปี 2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการฝึกทักษะวิชาชีพสำหรับคนพิการด้านการบริการโรงแรม ปี 2565 โดยคุณสุพัตรา  จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส-ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมี คณะบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมงานนางณฐอร กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการภาคธุรกิจอาหารและบริการโรงแรม จัดโดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปชิฟิก ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่ง พก. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณฝึกอบรมจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปี 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การฝึกอาชีพงานโรงแรมและการบริการร้านอาหาร 2) การฝึกทำขนมปังยามาซากิ และ 3) การฝึกทำช็อกโกแลตและบาริสต้าเครื่องดื่มช็อกโกแลต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565 ระยะเวลา 80 วัน โดยถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งจะเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพให้แก่คนพิการ นอกจากจะเพิ่มโอกาสการมีงานทำแล้ว ยังเน้นธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการของคนพิการให้สามารถแข่งขันได้เช่นเดียวกับธุรกิจและการทำงานของคนทั่วไป ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวง พม. โดย พก. ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้และที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น