โฆษกรัฐบาลเผย ทล.ชี้แจงความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 ตอน ส่วนอีก 16 ตอนอยู่ระหว่างขออนุมัติเพิ่มวงเงิน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

โฆษกรัฐบาลเผย ทล.ชี้แจงความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 24 ตอน ส่วนอีก 16 ตอนอยู่ระหว่างขออนุมัติเพิ่มวงเงิน

เมื่อวันที่  1 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ว่ากระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าการก่อสร้าง โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดใช้งานบางส่วนได้ภายในปลายปี 2566 และจะทยอยเปิดให้บริการฟรี พร้อมทดสอบระบบการเก็บเงินค่าผ่านทางในปี 2567 และเปิดบริการเต็มรูปแบบตลอดสายในต้นปี 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร ในกรอบวงเงิน 84,600 ล้านบาท โดยการก่อสร้างงานโยธาแบ่งเป็น 40 ตอน เริ่มสัญญาก่อสร้างในช่วงปี 2559-2560 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 ตอน ส่วนที่เหลือ 16 ตอน ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคต้องแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้าง ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้น ประมาณ 6,755 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อปี 2558โดยกรมทางหลวงได้สรุปปัญหาหลัก ดังนี้

1) สภาพพื้นที่จริงที่เริ่มก่อสร้างปี 2560 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่สำรวจออกแบบไว้ปี 2551
2) ปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ และสภาพชั้นดินทางธรณีวิทยาของพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของตัวโครงสร้างของมอเตอร์เวย์ และประชาชนเดินทางใช้งานได้อย่างปลอดภัย
3) ปรับรูปแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ข้อจำกัด เงื่อนไข หรือความจำเป็นของหน่วยงานอื่น ที่มอเตอร์เวย์ตัดผ่าน เช่น การยกระดับความสูงเพิ่มขึ้นมอเตอร์เวย์ส่วนที่ข้ามคลองชลประทาน หรือการสร้างกำแพงครอบมอเตอร์เวย์ในช่วงที่ผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น
4) การปรับรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ และให้สอดคล้องกับโครงข่ายถนนที่ประชาชนใช้ทางปัจจุบัน เช่น การก่อสร้างทางขนานตามแนวมอเตอร์เวย์ในบางช่วง หรือก่อสร้างทางลอดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้สะดวก

นายอนุชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมทางหลวงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านวิศวกรรมงานทางและโครงสร้าง และการบริหารสัญญาก่อสร้าง โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งได้ทำหนังสือหารือระเบียบข้อกฎหมาย และแนวทางการดำเนินการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีหนังสือเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณารายละเอียด ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ และขยายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 16 ตอน ซึ่งคาดว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2565 นี้ เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวงจะได้วางแผนเร่งรัดงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad