"ทิพานัน" แนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขั้นแรกไม่สมบูรณ์ รอตรวจสอบสถานะได้อีกครั้ง 20 ก.ย.นี้ แจงหากคู่สมรส-บุตร ไม่สะดวกเดินทางมายื่นให้เซ็นสำเนาบัตรประชาชนมาแทนได้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

"ทิพานัน" แนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขั้นแรกไม่สมบูรณ์ รอตรวจสอบสถานะได้อีกครั้ง 20 ก.ย.นี้ แจงหากคู่สมรส-บุตร ไม่สะดวกเดินทางมายื่นให้เซ็นสำเนาบัตรประชาชนมาแทนได้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองจำนวน 4,282,429 ราย จากข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายนที่ผ่านมาทั้งหมด 5,246,699 ราย โดยผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านอีก 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อความว่า “การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส” แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้ว หรือพบข้อความว่า "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย” แต่ข้อเท็จจริงปรากฎว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นต้น หากพบข้อความในลักษณะดังกล่าว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่ เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หากยังพบ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ให้ติดต่อแก้ไขก่อนวันที่ 3 พ.ย. 2565 ที่จุดลงทะเบียนเดิมที่ลงไป ส่วนที่ลงทางออนไลน์ให้ไปจุดลงทะเบียนใดก็ได้ที่ท่านสะดวก

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีคำถามเรื่อง ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ จะนับอย่างไรนั้น ให้นับถึงวันสุดท้ายที่เปิดรับลงทะเบียนคือ 19 ตุลาคม 2565 ส่วนในกรณี หากผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว แต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสหรือบุตรให้มาลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนหรือลงลายมือชื่อในเอกสารได้ต้องดำเนินการอย่างไร ตรงนี้ตามกติกาตอนนี้ ในกรณีคู่สมรสที่จดทะเบียนและ/หรือบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องลงนามทุกคนให้ครบถ้วน แต่หากคู่สมรสไม่สะดวกเดินทางมายื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับผู้ลงทะเบียน ให้ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและ/หรือบุตร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วมายื่นแทนได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันท่านที่ถือบัตรสวัสดิแห่งรัฐยังสามารถใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติ จนกว่าจะมีการประกาศสิทธิและยืนยันสิทธิรอบใหม่ในช่วงเดือนมกราคม 2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น