ฉลอง 15 ปี DEmark พาณิชย์มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 พร้อมเปิดตัวผู้ชนะ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

ฉลอง 15 ปี DEmark พาณิชย์มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 พร้อมเปิดตัวผู้ชนะ

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 (Design Excellence Award 2022) หรือ รางวัล DEmark เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการออกแบบดีเด่น ในสาขาต่างๆ จำนวน 90 รายการ และเปิดตัวรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix ในวาระครบรอบ 15 ปีของรางวัล DEmark พร้อมมอบรางวัลให้กับผลงานที่โด่ดเด่นด้านการออกแบบ 11 รายการ ที่สามารถสะท้อนคุณค่าในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของงานออกแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ยกระดับสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายผ่านเครื่องหมายรับรอง DEmark ใบเบิกทางสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมี นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 เมื่อเร็วๆ นี้

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

1) นายนิวัติ คูณผล (ซ้ายสุด) Design Director, Process Interior Planner Co.,Ltd.
2) นายโชตินรินทร์ วิภาดา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท 345 โพรไวเดอร์ จำกัด
3) นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
4) น.ส. ประอรนุช ประนุช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
5) นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
6) นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
7) ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ (ที่ 7 จากซ้าย) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
8) ม.ล.ภาสกร อาภากร (ที่ 8 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก
9) ผศ.เอกรัตน์ วงษ์จริต (ที่ 9 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์
บริษัท คราฟท์แฟคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด / สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์
10) นายทรงพล เนรกัณฐี (ที่ 10 จากซ้าย) ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์
11) ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์ (ที่ 11 จากซ้าย)หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น