twitter จับมือกรมกิจการสตรีฯเปิดบริการใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรี โดยแจ้งช่องทางที่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีการค้นคำที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

twitter จับมือกรมกิจการสตรีฯเปิดบริการใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรี โดยแจ้งช่องทางที่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีการค้นคำที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ

ในปัจจุบันจะพบว่าปัญหาความรุนแรงต่อสตรีมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิด การคุกคามทางเพศ ไปจนถึงการข่มขืนกระทำชำเรา แต่กลับไม่มีรายงานหรือมีการรายงานน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะผู้หญิงจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการรับความช่วยเหลือ หรืออับอายจนไม่กล้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยข้อจำกัดจากสถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้ร่วมมือกับสื่อสังคมออนไลน์อย่าง 'ทวิตเตอร์' เพื่อเปิดบริการใหม่ที่สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมของคนในสังคมไทยอย่างทวิตเตอร์ โดยแจ้งช่องทางที่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีการค้นคำที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ จะเป็นการเปิดช่องทางให้กับผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ได้สามารถขอรับความช่วยเหลือได้เมื่อต้องการ

และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และนับเป็นอีกก้าวที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันยุติการกระทำความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบ”

นางสาวมนรวี อำพลพิทยานันท์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะและการให้เพื่อสังคม ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวิตเตอร์ เปิดเผยว่า “เรามีความมุ่งมั่นในการปกป้องบทสนทนาสาธารณะบนทวิตเตอร์ โดยส่วนหนึ่งของภารกิจดังกล่าวคือช่วยให้ผู้คนสามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการต่อต้านความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในการเข้าถึงความช่วยเหลือจากแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยังได้เปิดช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือ
ได้แก่ ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๙, ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐, แอพพลิเคชั่น Line : @linefamily,
www.เพื่อนครอบครัว.com, Facebook และเว็บไซต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอีกด้วย

📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น