"ประยุทธ์" ชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญาหายาเสพติดแบบครบวงจร อ.สารภี เชียงใหม่ - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"ประยุทธ์" ชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญาหายาเสพติดแบบครบวงจร อ.สารภี เชียงใหม่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (29 มิ.ย.65) เวลา 16.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญาหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของอำเภอสารภี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในท้องที่บ้านเชียงขาง หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จนเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการค้นหา ติดตาม สอดส่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยเฉพาะการนำตัวผู้เสพที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัด และเข้าทำงานในบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีพลังและแรงใจในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างสงบสุข และเพื่อป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติด นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น