ผู้ว่าฯกทม.วอนยอมรับความแตกต่าง มีพื้นที่ให้แสดงออ "คนเรามี Shade มี Spectrum ไม่ใช่เฉพาะมิติของเรื่องเพศ ทุกอย่างมี Spectrum " - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้ว่าฯกทม.วอนยอมรับความแตกต่าง มีพื้นที่ให้แสดงออ "คนเรามี Shade มี Spectrum ไม่ใช่เฉพาะมิติของเรื่องเพศ ทุกอย่างมี Spectrum "

 


“คนเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คือ Binary มีศูนย์กับหนึ่ง มีหญิงกับชาย แต่คนเรามี Shade มี Spectrum ไม่ใช่เฉพาะมิติของเรื่องเพศ ทุกอย่างมี Spectrum ถ้าเรายอมรับความแตกต่าง มีพื้นที่ให้แสดงออกได้ เชื่อว่าสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในพิธีเปิดโครงการ SWU Happy Pride Month พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็น “Bangkok Pride กทม. เมืองแห่งความหลากหลาย” วันนี้ (24 มิ.ย. 65)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ทุกประเทศในโลกให้เดือนนี้เป็นเดือนของการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ปัจจุบันสังคมไทยมีการยอมรับความหลากหลายทางเพศมากกว่าอเมริกาแต่กฎหมายไม่ยอมรับ ส่วนอเมริกากฎหมายเปิดแต่สังคมกลับ Conservative ขอแสดงความยินดีที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมและกฎหมายคู่ชีวิตได้ผ่านวาระแรกแล้วเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา ถือว่าจุดเริ่มต้นที่ดี สังคมพร้อมนานแล้ว แต่ฝ่ายกฎหมายฝ่ายราชการตามไม่ทัน ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาต่อไป วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีการยอมรับความหลากหลายทางเพศและสุดท้ายจะไปถึงการยอมรับความหลากหลายในด้านอื่นด้วย ที่ผ่านมาสังคมมีความขัดแย้งกันเยอะ เมื่อไหร่ที่เราขัดแย้งหรือทะเลาะกันจะมีคนได้ประโยชน์จากความขัดแย้งของเรา ถึงเวลาที่เราต้องรวมกันเป็นหนึ่ง เลิกขัดแย้ง ยอมรับแตกต่างทั้งเรื่องเพศและความคิดเห็นแตกต่าง ๆ สุดท้ายเชื่อว่าประเทศไทย กรุงเทพฯ จะก้าวหน้าไม่แพ้ประเทศใดในโลกนี้ การที่ มศว จัดงานนี้ขึ้นมา จะเป็นจุดเริ่มต้นของความหลากหลายจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมในมิติอื่น ๆ ด้วย

สำหรับโครงการ SWU Happy Pride Month มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคระหว่างเพศแก่นิสิต และประชาคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งเสริมความเสมอภาคและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมถึงประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และให้นิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีโอกาสแสดงออกตามเพศทางเลือกที่หลากหลาย โดยมีนิสิต อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3,000 คน

(พัทธนันท์...สปส. รายงาน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น