พม. เตรียมตั้ง คกก.ร่วมก.แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโกงเงินคนพิการ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พม. เตรียมตั้ง คกก.ร่วมก.แรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโกงเงินคนพิการ..00

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65 ที่อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางช่องเนชั่นทีวี 22 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 65 ประธานมูลนิธิปัญญาพัฒน์เพื่อคนพิการและภาคีเครือข่าย เรียกร้องให้มีการตรวจสอบและช่วยเหลือกรณีคนพิการถูกหักเงินและได้รับค่าตอบแทนการฝึกอบรมอาชีพไม่ครบจำนวน ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เคยชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้ว และได้ติดตามตรวจสอบข้อมูลซึ่งทราบว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี 2561 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

โดยได้ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยในส่วนของ กรม พก. ได้ดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในส่วนของการฟ้องคดีของคู่กรณีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางศาล

กระทรวง พม. โดย กรม พก. ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินคดีมาโดยตลอด ทั้งการส่งพยานเอกสาร และมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปให้ปากคำต่อศาลในฐานะพยานทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลย

สำหรับกรณีคนพิการที่ปรากฏชื่อถูกหักเงินหรือค่าตอบแทน นั้น กระทรวง พม. ได้มอบหมายให้ กรม พก. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมบ้านคนพิการและตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และอำนาจหน้าที่ รวมทั้งติดตามสภาพปัญหาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม มีข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฎจากกรณีดังกล่าวว่า มีการตกลงกันระหว่างคนพิการกับบริษัทหรือผู้ประกอบการในการฝึกอบรมอาชีพตามที่กรมการจัดหางานได้อนุมัติให้ดำเนินการ ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจากคนพิการทุกคนที่ถูกแสวงหาประโยชน์ตามที่มีเรื่องร้องเรียน กระทรวง พม. จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือคนพิการทุกคนที่ถูกหักเงิน หรือถูกใช้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดังกล่าว แจ้งข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ จะได้รวบรวมและพิสูจน์จำนวนผู้เสียหายว่ามีทั้งหมดกี่รายและได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไร เพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น