นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Model อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นในการจัดงาน FTI EXPO 2022 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Model อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นในการจัดงาน FTI EXPO 2022

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG Model อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ไทยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก ผ่านการจัดงาน FTI EXPO 2022 ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน BCG Model (Bio-Circular Green Economy) ตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลก เตรียมความพร้อมจัดงาน FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญด้านการกำหนดนโยบายและการดำเนินการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ BCG Model จึงได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อน BCG โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม จนนำไปสู่การจัดงาน FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries) และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรชั้นนำทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการค้าการลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค อีกทั้งคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ด้านภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ เดินหน้าหารือเพื่อผลักดันโมเดล BCG ในเวทีระดับโลก โดยเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ได้มีการกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในประเด็นการผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าการค้าและส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน ตลอดจนแนวทางผลักดันการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลไทย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืน สมดุล ในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค

“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจBCG ของรัฐบาลซึ่งครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น S-Curve ได้แก่ เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ และการท่องเที่ยว จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็น 4.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของ GDP และสามารถนำพาให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ภายในปี 2569” นายธนกรฯ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น