สิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ใช่แค่มีอากาศหายใจ แต่มันคือการอยู่รอดของเมือง คนเดียวทำไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยกัน ผู้ว่าฯชัชชาติ มุ่งเป้าหมาย BMA NET ZERO WASTE - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ใช่แค่มีอากาศหายใจ แต่มันคือการอยู่รอดของเมือง คนเดียวทำไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยกัน ผู้ว่าฯชัชชาติ มุ่งเป้าหมาย BMA NET ZERO WASTE

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานและร่วมเสวนาหัวข้อ Towards Sustainable Future กรุงเทพฯ เมืองแห่งความยั่งยืน ในงาน "Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง" ณ Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เขตปทุมวัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมพูดคุยเรื่องเป้าหมาย BMA NET ZERO WASTE (คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน) ในกรุงเทพฯ รวมถึงความสำคัญของการแยกขยะ และการ Upcycling เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและต่อยอดไปสู่การเป็นเมืองแห่งความยั่งยืน

"ผมชอบคำจำกัดความง่าย ๆ ของ Sustainable คือ การไม่เอาทรัพยากรในอนาคตของลูกหลานมาใช้ในตอนนี้ เราไม่ทิ้งภาระให้ลูกหลาน สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ประชาชนพูดถึงกันมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PM2.5 ขยะ น้ำเสีย มลพิษ เราสามารถทำเรื่องนี้จริงจังได้ ไม่มีเวลาไหนดีกว่าเวลานี้แล้ว สิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ใช่แค่มีอากาศหายใจ แต่มันคือการอยู่รอดของเมือง เมืองนี้จะมีอนาคตหรือไม่ ทุกคนต้องไปด้วยกัน คนเดียวทำไม่ได้ ไม่มีอะไรร้ายแรงที่สุด มีแต่ร้ายแรงเท่า ๆ กัน ต้องให้ความสำคัญกับทุกเรื่องต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งหมด เราต้องช่วยกัน" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ยังได้ตอบคำถามประชาชนผู้ร่วมงานว่า ทำอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของคนทุกคน โดยกล่าวว่า มันต้องเป็นจิตสำนึกที่เราต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมตลอด อาจจะต้องเริ่มปลูกฝังในโรงเรียนให้เกิดพฤติกรรม แต่คนที่มีรายได้น้อยอาจเข้าไม่ถึงสิ่งแวดล้อม ตรงนี้รัฐต้องเข้ามาช่วย ไม่ใช่แค่เรื่องรายจ่าย แต่ต้องเข้ามาดูแลเครื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย เชื่อว่าถ้าเรามีความเข้าใจพื้นฐานและมีจิตสำนึก ก็จะสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดี

สำหรับงาน "Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง" จัดขึ้นโดย นางสาววิลาวัลย์ ปานยัง ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ Environman ร่วมกับ Ecotopia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วม พร้อมเปิดพื้นที่รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น "อีก 10 ปีข้างหน้า โลกเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?" และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจ SMEs และประชาชนทั่วไป ให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการจัดงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น